Контакт

гр.Приморско 8180,ул.Иглика 16

email:petkov9@yahoo.com или konstantin.z.petkov@gmail.com

телефон:

+35955032510  - дом.тел.Константин

+359886887014 - мобил.тел. Люси

+447761084165 - Константин - офис Лондон,Великобритания

 

За резервации:Първа Инвестиционна Банка (Fibank), IBAN:  BG43FINV91501014771739

Банков код:FINVBGSF